Todas las entradas de: Administrador ASEDUC

Obradoiro resolución de conflitos a través da arte en Equus Zebra

Dende o pasado mes de outubro Aseduc realizamos un obradoiro en colaboración con Equus Zebra de “Resolución de conflitos a través da arte. ExpresARTE, emocionARTE, comunicARTE, relacionARTE”.

Os destinatarios deste obradoiro son rapaces e rapazas de idades comprendidas entre os 6 e os 12 anos, que realizan actividades nas que a creatividade e o xogo son utilizados coma ferramenta para o desenvolvemento dunha cultura da paz.

Utilizamos a pintura, a música, o teatro, o cinema, etc. para traballar diferentes contidos relacionados coa educación emocional, a resolución de conflitos, a comunicación positiva e as relacións interpersoais positivas.

Rapazas e rapaces aprenden a través desta actividade a controlar a súa ira, a recoñecer as emocións básicas, a coñecer cada unha das emocións, a desenvolver a súa empatía e comunicación, a entender a importancia da escoita activa, fomentando con todo elo un diálogo democrático.

O saber comunicarse e o recoñcer emocións propias e alleas permitiralles unha maduración positiva e unha solvencia adecuada para unha boa integración na sociedade.

Esta  actividade inclúese dentro do noso convenio de colaboración firmado no ano 2016 con Equus Zebra.

Formación para profesionais e persoas voluntarias de Equus Zebra

Dende o día martes 10 de outubro, Aseduc está a realizar un curso de formación para profesionais e persoas voluntarias da entidade Equus Zebra da cidade da Coruña (onx que dende o ano 2000 traballa coa misión de integrar a persoas en risco de exclusión social).

As persoas destinatarias desta formación son o voluntariado de Equus Zebra e a proposta educativa aborda a aprendizaxe de condutas , actitudes e interaccións sociais que se enmarcan na área de desenvolvemento social do individuo.

O obxectivo é dar orientacións sobre como establecer normas, límites e previr conflitos, co fin de xerar unha relación entre o voluntariado e as crianzas baseada no respecto e na confianza mutua, que lles aporte experiencias positivas para unha mellor integración. Todo a través da modificación conductual a través do reforzo positivo e as súas consecuencias.

A figura da persoa voluntaria, neste contexto, é clave porque de forma explícita ten moitas oportunidades para potenciar que se favoreza a sociabilidade e a autonomía persoal. 

Esta formación inclúese dentro do noso convenio de colaboración firmado no ano 2016, no que ademais desta actividade , estase a realizar un obradoiro de resolución de conflitos a través da arte (con rapazas e rapaces de idades comprendidas entre os 6 e os 12 anos) e un obradoiro de educación para a saúde (con rapazas e rapaces de 12 a 18 anos).

 

 

 

Inicio Programa de reforzo e apoio educativo municipal de Oleiros (PRAEMO)

O vindeiro luns, día 6 de Novembro, dará inicio o Programa de reforzo e apoio educativo municipal de Oleiros (PRAEMO).

Este programa vai dirixido ao alumnado de Primaria e Secundaria do Concello de Oleiros, tendo por obxectivos:

  • Previr o fracaso escolar
  • Previr e/ou reducir o absentismo
  • Apoiar ás familias na educación fóra do horario escolar
  • Apoiar ao alumnado no avance e desenvolvemento dos seus estudos
  • Promover hábitos e técnicas de estudo
  • Reforzar as aprendizaxes que realizan na escola

Este programa impártese ao alumnado de Educación Primaria en horario de 17h a 19h e ao alumnado de Secundaria en horario de 18h a 20h (agás no Centro Cívico de Santa Cruz que será de 18,30h a 20,30h).

Os lugares de impartición son: Centro Cívico de Santa Cruz, Casa do Pobo de Nos, Centro Social Rialta e Casa da Cultura de Perillo.

Para pedir máis información, ou inscribirse, deberán dirixirse as oficinas da Concellería de Ensino e Xuventude (A Fábrica) ou por correo electrónico a ensino@oleiros.org

 

Inicio PROMESA 17-18

Onte, luns 23 de Outubro, iniciamos os obradoiros de PROMESA (Programa Municipal de Educación para a Saúde) no IES María Casares, con 2º e 4º da ESO.

Ao longo destes meses, e ata decembro, estaremos traballando con todos os cursos (ESO e Bacharelato) deste centro educativo. A continuación, na fotografía,  pódese observar o resumo de contidos que abordamos con cada curso.

Seguimos con el PAPER

Las siglas PAPER responden al nombre del “Punto de Asesoramento a Pais, Nais e Rapaces/as” que tiene lugar en el Concello de Oleiros.

Desde hace ya años, con este programa tratamos de dar respuesta a demandas que plantean las familias contribuyendo a  generar modificaciones de conductas no deseadas y a la adquisición de pautas saludables en la dinámica familiar.

Para asistir, podrás solicitar cita en el teléfono de La Fábrica, 981.636.598, en horario de mañana.

Prácticas en ASEDUC

Desde hace unas semanas, y hasta el próximo 22 de Diciembre, tenemos una nueva compañera en el equipo.

Se trata de Irene, una alumna de 4º curso del Grado de Educación Social de la Universidad de A Coruña, que ha decido realizar el Prácticum II en nuestra entidad, gracias al Convenio de colaboración con la UDC.

Participará en todos los programas que estamos llevando a cabo, así como en el funcionamiento y tareas diarias de los y las profesionales de ASEDUC.

Esperamos que este tiempo de prácticas sea lo más productivo posible. ¡Bienvenida Irene!