Archivo de la etiqueta: CEESG

Manifiesto do CEESG no Día Mundial da Educación Social. 100% Educación Social

O 2 de Outubro conmemórase o Día Mundial da Educación Social, un dereito da cidadanía. Unha concepción da cidadanía articulada desde a igualdade de oportunidades, a solidariedade, a democracia e a autonomía persoal.

A EDUCACIÓN É UN DEREITO SOCIAL E É A CLAVE PARA O PROGRESO DA SOCIEDADE E A REDUCIÓN DA DESIGUALDADE.

Nesta celebración unímonos os/as profesionais que facemos visible a educación nos diversos escenarios sociais e as persoas que, coas súas demandas, reclaman unha intervención socioeducativa como relación e camiño cara ao progreso persoal e social.

Este ano celebrouse o VII Congreso de Educación Social en Sevilla e por iso, no Día Mundial da Educación Social, rescatamos a herdanza do traballo realizado alí. Reivindicamos a esencia da profesión e da Educación Social: 100% Educación Social, unha identidade, un carácter e unha idiosincrasia propios para construír cidadanía.

Desde que a sociedade civil decidiu tomar a palabra no espazo público manifestouse a través dos diversos movementos sociais para cambiar a forma de facer Política, cunha democracia participativa e deliberativa, que pugna por deixar atrás as formulacións conservadoras que afogan o pensamento crítico dos cidadáns e as cidadás.

As diferentes mareas cidadás representaron un referente revitalizador, lembrándonos que non debemos dar nin un paso atrás no sostemento dos dereitos sociais, e que na transformación da sociedade debe rexer o principio de igualdade de oportunidades e xustiza social: educación, sanidade e servizos sociais, alicerces básicos, xunto ás pensións, do noso estado do benestar.

Debemos fomentar e participar na construción dunha nova Política que non sexa refuxio de valores insolidarios ante as situacións de tantas persoas que noutros países están a sufrir as perdas vitais de Dereitos Humanos e que xeran, entre outras consecuencias, os movementos humanos que nos deixan lamentables escenas de persoas sen fogar e sen dereitos, persoas refuxiadas sen o trato nin a acollida que se merecen e tráxicos desenlaces de vidas que se desvanecen no anonimato.

No Día Mundial da EDUCACIÓN SOCIAL volvemos lembrar o noso compromiso adquirido en Sevilla para a transformación da nosa realidade máis próxima, exercendo con profesionalidade e humildade aquilo que mellor sabemos facer: DAR RESPOSTA AO CONXUNTO DA POBOACIÓN CON ACTUACIÓNS QUE CONTRIBÚAN AO SEU BENESTAR, INTEGRACIÓN, FORMACIÓN E PARTICIPACIÓN NA VIDA SOCIAL.

Por iso, comprometémonos a:

  • Implicarnos na transformación social que se concrete de maneira efectiva na implantación dos Dereitos Humanos e Sociais Fundamentais, desenvolvendo a Educación Social, nas diferentes esferas ao longo da vida das persoas, sendo estas as protagonistas das súas historias e da Historia.
  • Esixir unhas políticas que creen contextos baseados na xustiza social e a igualdade, promovendo a mediación como proceso educativo que nos empodera como persoas e como suxeitos activos da sociedade.
  • Incrementar a nosa presenza nos escenarios políticos e sociais defendendo unhas políticas de benestar que permitan o pleno desenvolvemento das persoas, renovando a maneira de facer a Política e creando unhas relacións económicas que aseguren unha maior cohesión social desde o respecto á dignidade de todas e de todos.
  • Loitar para conseguir institucións sensibles coas problemáticas sociais, que aposten por políticas de prevención e pola promoción duns valores solidarios.
  • Poñer no centro da nosa acción socioeducativa as persoas, os colectivos e as contornas máis vulnerables da nosa sociedade, desde unha posición ética, dando voz á cidadanía e xerando contextos dialogantes e participativos reais que posibiliten un novo pacto social para a convivencia.
  • Compartir e transferir o coñecemento que se xera desde a reflexión sobre a práctica creando espazos de confluencia con aqueles que teñen o encargo social de formar ás e aos profesionais.
  • Revisar o noso modelo organizativo para dar resposta ás novas formas de participación e ao noso compromiso social, baseado como mínimo nos principios de solidariedade, xustiza social, igualdade e transparencia.
  • Consolidar o desenvolvemento profesional das educadoras e dos educadores sociais desde unha formación inicial que nos capacite para o desenvolvemento das nosas funcións e desde unha formación permanente que actualice as nosas capacidades de dar resposta aos cambios sociais.
  • Construír un espazo profesional amplo que necesariamente se complemente con outras disciplinas e perfís profesionais, que desenvolva melloras das condicións do exercicio profesional en beneficio das persoas, dos colectivos e das comunidades coas que traballamos, desde redes colaborativas entre os diferentes profesionais de todos os ámbitos que conforman o estado do benestar.
  • Promover a incorporación da educadora e do educador social nos espazos de toma de decisións para influír no deseño e implementación das políticas públicas.